ALLA deltagare förväntas att följa extra försiktighetsåtgärder p.g.a rådande pandemi. Detta innebär bl.a. allmäna råd från myndigheter, PDGA och arrangören. Misslyckande av detta resulterar i varning, nekande av registrering eller diskvalificering.

Får ni verkligen arrangera tävlingar i rådande pandemi?
Ja, vi har fört noga dialoger med myndigheter som Polis och Folkhälsomyndigheten för arrangemanget där vi följer deras riktlinjer om arrangemang. Vi har bl.a. fått avskrivning för offentlig/allmän evenemang. Vi har även utfört FHMs riskbedömningsverktyg och följer de riktlinjer från Pandemilagen, förordningar, föreskrifter och allmäna råd.. Utöver detta utför vi extra aktsamhetsåtgärder.

Generellt

  • Sunt förnuft kring social distansering, håll avstånd, undvik kroppskontakt och rör inte varandras utrustning.
  • Ifall du tillhör riskgrupp eller har samhällsviktiga arbete, så överväg att inte delta.
  • All kommunikation sker digitalt via en Facebook chat-grupp.
  • Vi samlas inte i stora grupper eller värmer upp på samma ställe.

Länkar