Helhetslösning av Discgolfbanor
Vi på Heatland Discgolf erbjuder en helhetslösning med införande av en discgolfbana. Allt från planering, bandesign, leverans och installation, och underhåll.

 • Planering
  Vi går tillsammans igenom era krav och önskemål på området och vad era visioner är med banan helt villkorslöst. Efter planeringen tar vi fram en offert på helhetslösningen.
 • Bandesign
  Våra bandesigners tar fram en layout på hur banan ska spela baserat på era önskemål. Här prioriterar vi säkerheten högst men även miljö och omgivning så att det ska bli en så säker och rolig bana som möjligt med så lite påverkan på naturen. Våra designers tar även fram bankarta och hålkartor enligt önskemål.
 • Leverans och installation
  Vi sköter inköp av all material såsom korgar, skyltar, utkast o.s.v. Vi är även på plats och installerar och monterar discgolfbanan om så önskas. Vi erbjuder även röjning och rensning av sly för att banan ska vara spelbar från första dagen. Vi erbjuder även trädfällning i våra större paket.
 • Underhåll
  Vid överenskommelse erbjuder vi även underhållsavtal av banan. Här hanterar vi rensning av sly i fairway och i ruff, gräsklippning och annat underhåll. Vi ser även till att alla korgar, utkast, konstgräs, skyltar är i bra skick.

Kontakta info@heatland.se för en offert.

Bronspaketet

Detta paket passar till mindre anläggningar där man fokuserar mot nybörjare eller barn. Ofta i nära anslutning till skolor, fritidsgårdar eller liknande. Här rekommenderar vi 6-9 korgar med en snittlängd på 45m på hålen. Korgarna är en lättare variant och utkasten lika så. Minsta yta som krävs är ca 2 hektar.

Silverpaketet

Detta paket passar till mediumstora discgolfanläggningar där man har ett fokus mot nybörjare. En utmanande bana för nybörjare på 9-18 hål på en snittlängd på 70-80m. Här använder vi oss professionella korgar och utkast av träram med konstgräsmatta. Minsta yta som krävs är 3-6 hektar.

Guldpaketet

Detta paket passar till en riktigt tävlingsanläggning på hög nivå. En utmanande bana för avancerade spelare på minst 18 hål. Här använder vi oss endast av de finaste korgarna och bästa utkasten enligt PDGAs egna standard. I det här paketet gör vi en noga utvärdering av området och planerar in minst 18 utmanande hål. Snittlängden för dessa hål (par 3) ligger på minst 100m. Absolut minsta ytan som behövs för en sådan anläggning är 15 hektar.